Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 566

data

1534 gener 24

dataTrasllat

NULL

actuants

Marc Montbru i Joana de Moia. Pere Canyella de Moia

tipologia

Venda de terres

regest

Marc Montbru i la seva esposa Joana, propietaria i hereva dels bens que foren de Joan Ventayol de Moia, venen a Pere Canyella, paraire de panys de llana de Moia, una pe?a de terra plantada de vinya, ubicada al lloc anome

notari

Pere Riba, prevere de Moia

testimonis

Francesc Parer. Pere Clapers, paraires de Moia

poblacio

mides

Moia 51 x 41 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio