Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami C77

data

1325 abril 1

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Oner, de Verneda, i Bernat Dalmau de Verneda

tipologia

Venda de terres

regest

Bernat Oner, vei de Verneda, del terme de Cassa de la Selva i la seva esposa Alamanda, venen a Bernat Dalmau, vei de Verneda, una pe?a de terra pertanyent al seu mas, anomenat Roffin

notari

NULL

testimonis

NULL

poblacio

mides

Cassa de la Selva 61 x 39 cm

observacions

El pergami sembla haver servit de cobertes de llibre.
Tornar al llistat

administracio