Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 529

data

1523 juliol 20

dataTrasllat

NULL

actuants

Margarida, viuda, de Sant Fruitos de Bages. Miquel Sagrista de Sant Fruitos

tipologia

Venda de terres

regest

Margarida, viuda de Miquel Mas, hereu del Mas Oliver de Sant Fruitos de Bages i els seus, venen a Miquel Sagrista, resident al mas Guillem de Sant Fruitos, una pe?a de terra.

notari

Joan Sala, notari de Manresa

testimonis

Joan Rimon Portelans, mercader d'Andorra. Jaume Pensanas, manya

poblacio

mides

Sant Fruitos de Bages 27 x 34,5 cm

observacions

Fragment de document. Falta la meitat dreta del document
Tornar al llistat

administracio