Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 570

data

1535 juliol 9

dataTrasllat

NULL

actuants

Miquel Mas Oliver de Sant Fruitos de Bages, Antoni Torres de Sant Fruitos de Bagues

tipologia

Venda de terres

regest

Miquel Mas Oliver de la parroquia de Sant Fruitos de Bages ven un camp ubicat a Sant Fruitos a Antoni Torres, alies Ferrer, de dita parroquia pel preu de 10 lliures

notari

Miquel Rimbau, prevere de Santpedor

testimonis

Miquel Tria. Bernat Fallas, paraires de llana.

poblacio

mides

Sant Fruitos de Bages 36 x 34,5 cm

observacions

La pe?a de terra es prop del monestir de Sant Benet. S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio