Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 943

data

1620 desembre 16

dataTrasllat

NULL

actuants

Antoni Sobrebal?, mercader de Barcelona i Arnau Pujol, paraire de Moia

tipologia

Venda de terres

regest

Antoni Sobrebal?, mercader de Barcelona, ven a Anrnau Pujol, paraire de panys de llana de Moia, una pe?a de terra sembrada amb 2 quarteres de blat que posseeix prop del rec del moli anomenat de Caldellas a Moia.El preu d

notari

Joan Maset, notari de Moia

testimonis

Joan Mas, prevere. Joan Riu, prevere. Francesc Casanova. Joan Plaromani de Moia

poblacio

mides

Moia 37 x 54,5 cm

observacions

S'adjunta apoca i presa de possessio. La pe?a de terra es propietat de l'hospital de Moia que rep un cens anual de 3 sous.
Tornar al llistat

administracio