Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 517

data

1520 setembre 22

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Marcells, Joan Ferrer, de Moia

tipologia

Venda de terres

regest

Pere Marcells, fill i hereu de Bernat Marcells de la parroquia de Sant Lloren? de Vall, ven a Joan Ferrer, barber de Barcelona, resident a Moia, una pe?a de terra ubicada al lloc anomenat el Moli del Castell de la parroq

notari

Francesc Costera, rector de Moia.

testimonis

Antoni Comapregona, paraire, Miquel Selva prevere i beneficiat de Moia

poblacio

mides

Moia 51 x37,5 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio