Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 509

data

1540 febrer 6

dataTrasllat

NULL

actuants

Gerard Esteve i Jaume Vallmanya de Llagostera

tipologia

Venda de terres

regest

Gerard Esteve, pages vei de Pineda, del terme del castell de Llagostera ven a Jaume Vallmanya, pages de Pineda, una pe?a de terra pel preu de 40 sous.

notari

Miquel Sunyer, notari de Llagostera

testimonis

Marti Vendrell. Francesc Garano, pagesos de Llagostera

poblacio

mides

Llagostera 28x 31 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio