Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami C56

data

1575 febrer 20

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Argemir, paraire de Moia i Jaume Saiol de la Condal, pages de Moia

tipologia

Venda de terres

regest

"Jaume Argemir, paraire d epanys de llana de Moia, hereu i propietari dels bens que foren del Pere Joan Soler, paraire de Moia, ven a Jaume Saiol de la Condal, pages de Moia, una pe?a de terra anomenada la Coma de la Cre

notari

Miquel Vilarrassa, prevere de Moia

testimonis

Bernat Passarell. Pere Vilarrassa, paraires de Moia.

poblacio

mides

Moia 46 x 52 cm

observacions

S'adjunta apoca. Pergami molt malmes amb forats.
Tornar al llistat

administracio