Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 548

data

1528 juny 23

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Elies de Barcelona. Gaspar Argemir de Moia

tipologia

Venda de terres

regest

Jaume Elies, paraire de Barcelona, resident a Moia, ven al seu cunyat Gaspar Argemir de Moia un camp anomenat Camp del cos de Moia pel preu de 50 lliures

notari

Bernat Comapregona, prevere de Moia

testimonis

Andreu Mas d'Artes i Vicen? Bassa, notari

poblacio

mides

Moia 62 x 32 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio