Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 555

data

1528 maig 14

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Elies de Moia, Bernat Verdaguer de Barcelona

tipologia

Venda de terres

regest

Jaume Elias, paraire de llana de Moia, ven al seu cunyat Bernat Verdaguer, mercader de Barcelona, 4 feixes de terra ubicades a Moia, una al lloc anomenat els Aiguals i les altres tres al lloc anomenat Les Tries de Moia,

notari

Francesc Castera, prevere de Moia

testimonis

Vicen? Bassa. Damia Vall, alies Sola, de Moia

poblacio

mides

Moia 53 x 35,5 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio