Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 870

data

1597 maig 4

dataTrasllat

NULL

actuants

Angela Elies de Moia

tipologia

Venda de terres

regest

Angela Elies, vidua de Francesc Elies, de Moia, i els seus venen una pe?a de terra ubicada a Moia. El preu de la venda es de 10 lliures

notari

Jaume Guardia, notari de Moia

testimonis

Benet Verdaguer i altres.

poblacio

mides

Moia 32 x 60 cm

observacions

S'adjunta apoca. Fragment de document. Impossible donar-ne mes dades
Tornar al llistat

administracio