Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 938

data

1619 agost 12

dataTrasllat

NULL

actuants

Antoni Pijoan, pages de Pineda i Pere Antic Ribot, metge de Girona

tipologia

Venda de terres

regest

Antoni Pijoan, pages del ve?nat de Pineda, de la parroquia de Llagostera i la seva esposa Caterina, venen a Pere Antic Ribot, metge de Girona, una pe?a de terra ubicada a Llagostera pel preu de 25 lliures

notari

Antoni Franquesa, notari de Llagostera

testimonis

NULL

poblacio

mides

Llagostera 31 x 46 cm

observacions

S'adjunta apoca i document de la pressa de possessio. El document esta molt esborrat, fet que n'impossibilitza donar-ne mes detalls.
Tornar al llistat

administracio