Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami C10

data

1320 agost 27

dataTrasllat

NULL

actuants

Geralda i el seu fill Bernat Ros, i Guillem Manyosa de Moia

tipologia

Venda de terres

regest

Geralda i el seu fill Bernat Ros de Moia, venen a Guillem Manyosa de Moia, un camp anomenat Quadres, ubicat a Moia, pel preu de 80 sous

notari

Guillem de Riupiera, rector de Moia

testimonis

Bernat Altunell. Raimon Pla. Arnua Manyosa

poblacio

mides

Moia 28 x 18,5 cm

observacions

Text molt esborrat. Sembla que les rendes del camp son destinades a un aniversari. Impossible esbrinar mes dades.
Tornar al llistat

administracio