Comunitat de Preveres de Moià (s. XVI – XX)

VOLUMS I CAIXES (segons la ordenació de Salvador Farràs)

 

 

Ref.

ubicació

titol

dates

observacions

21

volum 21

[Llibre de la Confraria Major]

s. XVI-XVII

22

volum 22

[Fragments diversos de partitures musicals]

23

volum 23

Registre universal de tots los actes y titols de les rendes que te la vener. Comunitat de la Yglesia de Nra. Senyora de Moya dividit per dotze mesos y

s. XVI-XVIII

24

volum 24

Censos de janer febrer mars y abril

s. XVIII

26

volum 25

Censos de janer fins juny. Maig y juny

s. XVIII

27

volum 26

Sensos de juliol agost setembre y octubre

s. XVIII

28

volum 27

Sensos de juliol fins novembre y desembre

s. XVIII

29

volum 28

[Llibre de censos]

s. XVIII-XIX

30

volum 29

Llibre guia

1709-1903

Conte anotacions de visites pastorals, reduccions de misses, comptes, relacions de preveres ...

31

volum 30

Diari de totas las missas que la Reverent Comunitat de preveres de la Vila de Moya te la obligacio de celebrar quisqun any ...

1710

32

volum 31

Diari de Missas y aniversaris de la Parr. Isglesia de la vila de Sta. Maria de Moya

1715

33

volum 32

Diari de Missas y aniversaris de la Rnt. Comunitat ...

1715

34

volum 33

[Llibre de la Confraria Major]

s. XVIII

Fragments

35

volum 34

Diari vell

s. XVII-XVIII

36

volum 35

[Llibre de comptes]

1713-1839

37

volum 36

[Cobraments de censos]

s. XVIII-XIX

38

volum 37

Formularium variarum et distinctorum petitionum pro expedientis negotiis in foro usu frequentibus

1757

39

volum 38

Llibre de entradas y exidas de la Rnt. Comunitat de preveres de la vila de Moya de las pias fundacions de aquella comensant al 1 de janer de 1749

1749-1786

40

volum 39

Llibre de deposits de la caxa dels esmersos entradas y exidas comensant a lo any 1717 ad opus Rda. Comunitatis villae Modiliani

1717-1749

41

volum 40

"Comtes del bolser de 1701 a 1759"

1701-1759

Primera pàgina

Anterior

Següent

Últim

Tornar catàleg

 


administracio