Comunitat de Preveres de Moià (s. XVI – XX)

VOLUMS I CAIXES (segons la ordenació de Salvador Farràs)

 

 

Ref.

ubicació

titol

dates

observacions

42

volum 41

Missas de antes de 1700

1700

Reduccions de misses

43

volum 42

Deposits dels preveres

1708-1722

44

volum 43

Llevador o capbreu de las rendas que reb y cobra la Rnt Comunitat de preveres de la vila de Santa Maria de Moya en el Bisbat de Vich per lo any 1712

1712

45

volum 44

Capbreu o llevador de las rendas que reb y cobra la Rnt. Comunitat de preveres de la vila de Santa Maria de Moya en el Bisbat de Vich per lo any 1718

1718

46

volum 45

[Anotacions referides a manuals notarials del s. XVIII]

Sembla lletra de Mn. Pere Bertran

47

volum 46

Llegats pios fets a la Rnt Comunitat comensant lo any 1740

1740-1817

48

volum 47

Llibre de funeraria de 1704 fins a 1719

1704-1719

49

volum 48

Llibre de entrades y exides de la Rnt. Comunitat de preveres de la vila de Moya eo dels deposits de las pecunias y pias fundations de aquella prenent

1712-1749

50

volum 49

Llibre de expectancias desde 1723 en avant

1723-1793

PARRoQUIA DE FERRERONS

51

volum 50

Llibre de deposits de las mesadas dels preveres de la comunitat de Santa Maria de Moya comensant en lo janer de 1724

1724-1801

52

volum 51

Llibre de funerarias de la Rnt. Comunitat de Moya comensant en lo any 1720 fins lo any 1748

1720-1748

53

volum 52

Llibre de difinicions de comptes dels procuradors de la Rnt. Comunitat de Moyade 1730 a 1762

1730-1762

54

volum 53

Llibre de entrades y eixides de la Rnt. Comunitat de preveres de la vila de Moya e o dels deposits de las pecunias y pias fundacions de aquella comen

1749-1786

55

volum 54

Llibre en que se continuaran los carrechs y descarrechs de las quantitats entraran en mans del Rnt. Antoni Casagemas de las rendas de la Obra com a de

1756-1766

56

volum 55

Llibre de convocacions de 1750 a 1808

1750-1808

57

volum 56

Llibre de donaus ordinaris y extraordinaris de la Rnt. Ctat. de Moya comensant en 1741

1741-1936

58

volum 57

Deccissi S.R.R. y varios papeles de assumptos ecclessiastics

s. XVII-XVIII

Antic num. 347 del fons notarial

59

volum 58

Llevador dels censos y censals de la rever. Comunitat de Moya del any 1761

1761

60

volum 59

Llibre de difinicio dels comptes dels procuradors de la Rnt. Comt. de Moya

1763-1849

61

volum 60

[Plec d'escriptures]

s. XVIII

Primera pàgina

Anterior

Següent

Últim

Tornar catàleg

 


administracio