Comunitat de Preveres de Moià (s. XVI – XX)

VOLUMS I CAIXES (segons la ordenació de Salvador Farràs)

 

 

Ref.

ubicació

titol

dates

observacions

63

volum 61

Consueta o promtuari de celebracions

s. XVIII

PARROQUIA DE FERRERONS

64

volum 62

Llibre mestre de rendas de la rectoria de Ferrerons fet en lo any 1773

1773

PARROQUIA DE FERRERONS

65

volum 63

Llibre de funerarias de la reverent comunitat de preveres de Moya comensant en lo any1747 fins 1781

1747-1781

Incomplert

66

volum 64

Llibre de funerarias de la Rnt. Comunitat de Moya comensant en 1783

1783-1839

67

volum 65

Llibre de entradas y eixidas de la Rt. Comt. de preveres de la Vila de Moya

1786-1806

68

volum 66

Entradas y exidas

1786-1855

69

volum 67

Llevador de las rendas dels beneficis primer y segon de Corpore Christi fundats n la Chatedral comensantse a notar en est en 1793. obtenint dits benef

1793-1825

70

volum 68

Llibre de expectancias

s. XVIII

PARROQUIA DE FERRERONS

71

volum 69

Lllibre de convocacios des del janer de 1809

1809-1883

72

volum 70

[Copies d?´escriptures]

s. XIX

73

volum 71

Llibre dels aniversaris officis y nissas fundadas de la Rnt. Comt. de Moya comensant lo any 1825

1825-1856

74

volum 72

Llibre de funerarias officis y missas adventicias de la comunitat de Moya

1839-1857

75

volum 73

Llibre de la Confraria del glorios m?rtir Sant Sebasti? Patro de la Iltre. Vila de Moya en lo Bisbat de Vich comprat y arreglat en lo any 1841

1841-1907

76

volum 74

Llibre de la Conreria comensant los comptes per 1849 en devant

1849-1857

77

volum 75

Herencia de mossen Pere Pla Comasolivas P. Beneficiat de Moya

s. XIX-XX

Expedient amb documents notarials referents a diverses propietats

78

volum 76

Llibretas de entradas de diners de pensions cobradas y donadas en compte en lo any 1850 per los procuradors de la comunitat

1850-1866

79

volum 77

[Llibre de funeraries]

1855-1904

80

volum 78

[Llibre diari de comptes]

1904-1935

81

volum 79

Funcions adventicies celebradas en Moy? comensan a apuntarse las del any 1884

1884-1899

Funeraries

82

volum 80

Llibre de entradas y exidas provenients del producto dels capitals nominals de la Rnt. Comunitat de preveres de la iltre. y real vila de Moy? comensa

1889-1915

Primera pàgina

Anterior

Següent

Últim

Tornar catàleg

 


administracio