Comunitat de Preveres de Moià (s. XVI – XX)

VOLUMS I CAIXES (segons la ordenació de Salvador Farràs)

 

 

Ref.

ubicació

titol

dates

observacions

83

volum 81

Llibre de las denas de la confraria de nostra senyora del roser de la vila de Moy?. Any 1893

1893-1905

A l?´interior hi ha un plec de documents manuscrits amb sermos autografs del P. Francesc Coll

84

volum 82

[documents referents a censos]

1903-....

85

volum 83

Escripturas modernas que afectan a la Rnt. Comunitat. Documents dels R.R. Felip y Mariano Castellar

1903-....

86

volum 84

[Documentacio comptable diversa]

1903-....

87

volum 85

Rev. Comunitat de preveres de Moy?. Cartilla num. 2

s. XVII-XIX

Documentacio variada

88

volum 86

Factures cobro cupons

1910-1943

89

volum 87

Socis apostolat de la oracio

1921

90

volum 88

Pliego de recibos referentes al Camarin de Ntra. Sra. de la Misericordia de Moy?

1902-1935

91

volum 89

Expectancias diversas y censos redimits

1934

92

volum 90

Documents y factures

1928-1949

93

volum 91

Reconstruccion del templo parroquial. Comision popular representaticia. Actas

1943-1948

94

volum 92

Diario borrador de la rda. Comunidad de presbiteros de Moy?

1960-1963

95

volum 93

Diario borrador de la Rda Comunidad de presbiteros de Moy?

1963-1967

96

volum 94

Llibre dels albarans dels preveres de Moya del fogatge

1544

97

volum 95

Correspondencias ab Barcelona

1855

Llibre en blanc

98

volum 96

[Ceremonials per a la administracio de la Extremauncio]

s. XIX

Antic 346A del fons notarial

99

volum 97

[Misses impreses]

s. XIX-XX

100

volum 98

Registre de llibres del arxiu de la Iltre. y reial vila de Moia

Volum reaprofitat per fer una relacio de documents de l?´arxiu (anys 60)

101

volum 99

Breviari

1631

Llibre impres

102

volum 100

Psalterium romanum

1647

Llibre impres

Primera pàgina

Anterior

Següent

Últim

Tornar catàleg

 


administracio