Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami C38

data

1445 maig 21

dataTrasllat

actuants

tipologia

regest

notari

testimonis

poblacio

mides

22 x 15 cm

observacions

Fragment de document en paper que forma part d'un llibre. Impossible interpretacio
Tornar al llistat

administracio