Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami C05

data

1280 mar? 28

dataTrasllat

NULL

actuants

Berenguer Ninot, rector d'Igualada

tipologia

Nomenament de procurador

regest

Berenguer Ninot, rector d'Igualada, accepta fer de procurador a fi d'intercedir en una causa existent entre Guillem Andre, antic rector d'Igualada i els seus parroquians.

notari

Pere Mar?, notari de Barcelona

testimonis

Pere Gari. Ferrer Pedrosa, clergues

poblacio

mides

Igualada 24 x 11,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio