Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 847

data

1598

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Casaldaliga de Balsareny i Miquel Oliver

tipologia

Venda de terres

regest

Pere Casaldaliga, pages de Balsareny, ven una pe?a de terra ubicada al Pla de Santa Cecilia de Balsareny a Miquel Oliver pel preu de 8 lliures.

notari

Esteve Garriga, notari

testimonis

Cristofer Cortes. Pere Subirana, pagesos.

poblacio

mides

Balsareny 27 x 21,5 cm

observacions

Fragment de document, no queda clar qui es el comprador o el venedor. Es dedueix que la pe?a de terra te establert un cens destinat a l'obra de l'esglesia de Santa Cecilia
Tornar al llistat

administracio