Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 854

data

1599 desembre 16

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Picaperas i Rafaela, de Girona. Rafel Joan Ferrer de Girona.

tipologia

Permuta d'una casa

regest

Pere Picaperas, fuster de Giron i la seva esposa Rafaela, permuten a Rafel Joan Ferrer de Girona, una casa per una altra ubicada a la pla?a de Sant Feliu de Girona.

notari

Jeroni Griffa, notari de Girona

testimonis

NULL

poblacio

mides

Girona 82 x 40 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio