Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 856

data

1600

dataTrasllat

NULL

actuants

Miquel Vilarasa de Moia. Jaume Saiol de la Condal de Moia

tipologia

Acta de possessio

regest

Acta de possessio d'una pe?a de terra venuda per Miquel Vilarasa, paraire de panys de llana de Moia, hereu dels bens que foren de Pere Vilarasa, paraire de Moia, a Jaume Saiol de la Condal, pages de Moia, i que es troba

notari

Bernat Passarell, rector de Moia

testimonis

NULL

poblacio

mides

Moia 28 x 20,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio