Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 957

data

1627 setembre 30

dataTrasllat

NULL

actuants

Pau Cuiro, de Santa Maria d'Olo i Montserrat Careta d'Orista

tipologia

Venda de censal mort

regest

Pau Cuiro, originari del mas Cuiro de la parroquia de Santa Maria d'Olo, ven a Montserrat Careta, hereu i propietari del mas Cendra de la parroquia de Sant Andreu d'Orista, un censal mort de 100 sous anuals de pensio pel

notari

Joan Riquer, notari de Vic

testimonis

Benet Mas, mercader de Sant Quirze de Besora. Jaume Argemi, notari. Joan Riquer, clergue de Vic

poblacio

mides

Santa Maria d'Olo 55 x 57,5 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio