Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 968

data

1641 abril 17

dataTrasllat

NULL

actuants

El monestir de Sant Esteve de Banyoles, i Francesc Cuc, pages d'Angles

tipologia

Redempcio de censal mort

regest

Maties Cella i Canet, monjo del monestir de Sant Esteve de Banyoles, com a procurador de l'abat i la resta de la comunitat de monjos del monestir, reconeix que Francesc Cuc, pages d'Angles, va dipositar el dia 30 de mar?

notari

Francesc Mascort, notari de Girona

testimonis

Josep Massaguer. Pere Gali, notaris de Girona

poblacio

mides

Girona 26 x 51 cm

observacions

Angles
Tornar al llistat

administracio