Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 975

data

1571 miag 11

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Saiol de la Condal, pages de Moia i Pere Vilaseca, pages de Moia

tipologia

Permuta de terres

regest

Jaume Saiol de la Condal, pages de Moia, permuta a Pere Vilaseca, pages de Moia, una pe?a de terra ubicada al Camp de Luyes, per una altra ubicada al lloc anomenat El Joncar prop del camp de Luyes. En compensacio pel tam

notari

Miquel Vilarrassa, prevere de Moia

testimonis

Miquel Manyosa, ferrer. Joan Magadins, pages de Moia

poblacio

mides

Moia 44 x 45,5 cm

observacions

S'adjunta apoca. Deu tractar-se d'una copia simple, ja que manca el nom del notari al document. Les dues peces de terra son propietat alodial de l'eslgesia de Moia.
Tornar al llistat

administracio