Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 976

data

1562 octubre 5

dataTrasllat

NULL

actuants

Els administradors de la Confraria de Santa Maria de Moia i la Comunitat de canonges de l'esglesia

tipologia

Redempcio de censal mort

regest

Joan Cuireter i Joan Corona, pagesos de Moia, juntament amb altres administradors de la Confraria de Santa Maria de l'Esglesia de Moia, reconeixen que la Comunitat de Canonges i preveres de Moia els ha pagat 114 lliures,

notari

Joan Passarell, prevere de Moia

testimonis

Cipria Riudavellanes. Bartomeu Sola, pagesos de Moia

poblacio

mides

Moia 51 x 46,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio