Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 978

data

1679 maig 29

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Morato de Moia

tipologia

Titol de medicina

regest

Titol de medicina de Jaume Morato, metge de Moia

notari

NULL

testimonis

NULL

poblacio

mides

Moia 35,5 x 26,5 cm

observacions

Lletra impresa. S'acompanya de recipient per segell buit.
Tornar al llistat

administracio