Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami C21

data

1338 desembre 5

dataTrasllat

NULL

actuants

Guillem Soler de Marfa

tipologia

apoca

regest

Jaume Marfa, rector de la parroquia de Sant Pere de Marfa, marmessor del testament de Guillem Soler, de la parroquia de Sant Pere de Marfa, conforme a cobrat 250 sous del total de 600, que Jaume Soler i la seva esposa Do

notari

Jaume Marfa, rector de Sant Pere de Marfa

testimonis

Guillem Gali. Francesc Sala. Pere Ulina.

poblacio

mides

Marfa 18,5 x 13,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio