Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami C22

data

1339 octubre 8

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Roca, prevere de Moia i Pere Riera de Moia

tipologia

Redempcio de servitud

regest

Bernat Roca, clergue i adminsitrador de l'altar de Sant Joan de l'esglesia de Moia, absol i allibera a Pere Riera i a la seva esposa Romia, i als seus fills, ja que es trobaven aglebats al mas Riera

notari

Miquel Riera, notari de Sant Pere de Ferrerons

testimonis

Bernat Morato. Berenguer Morato

poblacio

mides

Moia 17 x 14 cm

observacions

Document en estat molt dolent de conservacio. No espot esbrinar si son alliberats a canvi d'alguna quantitat
Tornar al llistat

administracio