Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami C27

data

1372 mar? 10

dataTrasllat

NULL

actuants

Bartomeu Casadevall de Librela, de Sant Joan les Fonts i Francesc Palauet d'Olot

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Bartomeu Casadevall de Librela, de la parroquia de Sant Joan les Fonts, pare i adminsitrador dels bens del seu fill Guillem, a Francesc Palauet de la vila d'Olot, conforme li ha pagat les 30 lliures que li

notari

Raimon Coll, notari d'Olot.

testimonis

Guillem Esperago. Arnau Benet. Guillem Mateu d'Olot

poblacio

mides

Sant Joan les Fonts 28 x 26,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio