Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami C49

data

1559 abril 17

dataTrasllat

actuants

Joan Sobrebals de Moia i Pere Pau Postius de Sant Feliuet de Terrassola

tipologia

Nomenament de carrecs

regest

Document de nomenament de Joan Sobrebals de Moia i Pere Pau Postius de Sant Feliuet de Terrassola, com a capitans representants de l'autoritat reial pel periode de 2 anys

notari

testimonis

poblacio

mides

Moią 17 x 10,5 cm

observacions

Pel tamany del document i la manca de signatures oficials, sembla una copia simple, o una carta de credencials pels interessats.
Tornar al llistat

administracio