Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami C37

data

1444 agost 31

dataTrasllat

1477 abril 18

actuants

Bernat ribes de Moia

tipologia

Testament

regest

Trasllat d'una clausula del testament de Bernat Ribes, originari de Barcelona, resident a Moia. En dita clausula llega a la seva esposa Alamanda una borda ubicada a Moia, i mana que sigui subastada. La renda que s'obting

notari

Joan Argemi, notari de Moia

testimonis

NULL

poblacio

mides

Moia 41 x 23,5 cm

observacions

Manel Verdaguer, prevere de Moia fa i signa el trasllat
Tornar al llistat

administracio