Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami C51

data

1562 juny 26

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Joan Rovira, pages de Moia i Joan Perpinya, ferrer de Prats de Rei

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Joan Rovira, pages de Moia a Joan Perpinya, ferrer de Prats de Rei, conforme li ha pagat les 6 lliures que li devia en concepte de primera pensio anual d'un censal mort de 120 lliures.

notari

Miquel Vilarrasa, prevere de Moia

testimonis

Jaume Roca i Joan Canudas, paraires de panys de llana de Moia

poblacio

mides

Moia 42,5 x 18,5 cm

observacions

El censal havia estat fet i signat el 1561
Tornar al llistat

administracio