Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami C52

data

1565 mar? 25

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Pollastro, paraire de Moia i Jaume Magadins, pages de Moia

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Bernat Pollastro, paraire de llana de Moia a Jaume Magadins, pages de Moia, conforme li ha pagat 75 lliures que Joan Jorda de la Borda, paraire de llana de Moia li devia en concepte de dot esponsalici pel

notari

Miquel Vilarrasa, prevere de moia

testimonis

Arnau Moles, prevere. Pere Vilarrassa, paraire de moia

poblacio

mides

Moia 25 x 19,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio