Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami C57

data

1584 agost 10

dataTrasllat

NULL

actuants

Rafaela Picalquera de Manresa i Jeroni Planella, prevere beneficiat de Manresa

tipologia

Venda de violari

regest

Rafaela Picalquera, vidua de Gaspar Picalquer, baster de Manresa, i els seus, venen a Jeroni Planella, prevere resident a l'eslgeisa de Manresa, i beneficiat de Barcelona, un violari per valor de 55 liiures i 10 sous, a

notari

Pere Torras, notari de Manresa

testimonis

Jaume Corominas. Joan Anglada

poblacio

mides

Manresa 59 x 90 cm

observacions

Veure document num.C45
Tornar al llistat

administracio