Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami C59

data

1580 abril 28

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Marti i Feixes, cotoner de Manresa i Jeroni Planella, prevere de Manresa

tipologia

Venda de violari

regest

Pere Marti Feixes, cotoner de Manresa i la seva esposa Coloma, venen a Jeroni Planella, prevere de Manresa i beneficiat de Barcelona, un violari de 49 lliures a redimir mitjan?ant el pagament anual de 7 lliures

notari

Pere Torres, notari de Manresa

testimonis

Joan Bronsal, mercader. Lluis Dalmau, pages de Manresa

poblacio

mides

Manresa 57 x 80 cm

observacions

S'adjunta apoca i presa de possessio
Tornar al llistat

administracio