Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami C63

data

1591

dataTrasllat

NULL

actuants

La comunitat de clergues i canonges de l'esglesia de Moia

tipologia

Carta

regest

Escrit dirigit a la comunitat de canonges i preveres de Moia fent referencia als ornaments i paraments de mobles, immobles, objectes d'or i plata etc.. de l'esglesia.

notari

NULL

testimonis

NULL

poblacio

mides

Moia 31 x 23 cm

observacions

Document molt malmes.
Tornar al llistat

administracio