Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami C67

data

1640 octubre 17

dataTrasllat

NULL

actuants

NULL

tipologia

Carta Papal

regest

Permis papal concedit a la comunitat de clergues i canonges de l'esglesia de Moia, perque puguin concedir indulgencies pregant per les animes del purgatori als altars de Sant Antoni Abat.

notari

NULL

testimonis

NULL

poblacio

mides

Moia 42 x 15 cm

observacions

El papa signat es UrbaVIII
Tornar al llistat

administracio