Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami C11

data

1321 juliol 22

dataTrasllat

NULL

actuants

Sibil?la, filla de Guillem Ordei de Moia

tipologia

Testament

regest

Trasllat d'una clausula del testament de Sibil?la, filla de Guillem Ordei i Maria, de Moia. Fa diverses deixes a l'esglesia de Moia i funda un aniversari al qual destina 3 sous i 6 denaris d'un cens anual. Fa hereu dels

notari

Guillem de Riupiera, rector de Moia

testimonis

Jaume Manyosa. Berenguer Vilarrasa. Francesc Piera. Ferrer Soler. Bernat Sandell

poblacio

mides

Moia 28,5 x 25 cm

observacions

Bernat Roca es el notari que signa el trasllat.
Tornar al llistat

administracio