Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 867

data

S. XVII

dataTrasllat

NULL

actuants

Miquel Lluners, Magdalena Oita de Sant Fruitos de Bruyola

tipologia

Capitols matrimonials

regest

Capitols matrimonials fets i establerts entre Miquel Lluners, fill de Francesca i del difunt Francesc Lluners, propietaris del mas Lluners, per una part, i Magdalena Oita, filla de Gerau i Salvia Oita de la parroquia de

notari

NULL

testimonis

Roc Corager, pages. Pere Roca, bracer de Mieras. Dalmau Riera, rector de Sant Marti Sapresa.

poblacio

mides

Angles 21,5 x 28 cm

observacions

es fa donacio del mas Lluners a Miquel Lluners.
Tornar al llistat

administracio