Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami C68

data

1710 febrer 7

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Vila del Fens

tipologia

Nomenament de carrecs

regest

Carta del rei Carles II de Catella, nomenat a Joan Vila del Fens, lloctinent i veguer de Llusa i Llussanes pel periode de tres anys.

notari

NULL

testimonis

NULL

poblacio

mides

Orista 31 x 21,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio