Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami C69

data

1639

dataTrasllat

NULL

actuants

Comunitat de canonges i preveres de l'esglesia de Moia

tipologia

Llibre de censos

regest

Llibre de censos de la Comunitat de Canonges i preveres de l'Esglesia de Moia

notari

Andreu Fontcoberta, notari de Moia

testimonis

NULL

poblacio

mides

Moia 17 x 21 cm

observacions

Llibre format per 14 fulles de paper amb cobertes de pergami. Caldria veure si es tracta d'una copia del document num. C66
Tornar al llistat

administracio