Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 503

data

1508 abril 7

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Maia i Bartomeu Vilardebo de Tagamanent. Joana i Salvador Boix.

tipologia

Nomenament de procurador

regest

Nomenament de Pere Maia de Sant Fruitos de Balanya i Bartomeu Vilardebo de Tagamanent com a procurador i tutors de Joana i Salvador Boix, fills del difunt Pere Vilardebo i Margarida Boix, hereus del mas Boix del Brull

notari

Pere Tuffarer, notari de Tagamanent

testimonis

Manuel Pinades de Valldereu. Bartomeu Coll de Tagamanent.

poblacio

mides

El Brull 49 x 21 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio