Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 508

data

1510 desembre 19

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Vilerot. Salvio Cuc d'Angles

tipologia

Cobrament de censal mort

regest

Jaume Vilerot, prevere beneficiat i diaca de l'esglesia d'Angles a Salvio Cuc pel cobrament de 10 lliures i 10 sous en concepte de redempcio d'un censal mort de 10 sous i 6 diners anuals de pensio que el seu pare Joan Cu

notari

Joan Guilana, notari de Girona

testimonis

Joan Esprover i Gaspar Banot de Girona

poblacio

mides

Angles 29 x 29 cm

observacions

El censal va ser fundat el 1482
Tornar al llistat

administracio