Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 510

data

1510 mar? 13

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Lombard de Barcelona, Francesc Fuster, de Cervera

tipologia

Cobrament de rendes

regest

Jaume Lombard, mercader de Barcelona, reconeix com a cobrador dels censos i rendes de Cervera a Francesc Fuster, davari de Cervera que li ha pagat 50 lliures de rendes de la vila de Cervera

notari

Benet Fluiya

testimonis

Gabriel Masurt, mercader. Pere de Bearn, de Cervera

poblacio

mides

Cervera 19,5 x 16,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio