Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 524

data

1521 setembre 8

dataTrasllat

NULL

actuants

Salvio Cuc i Blasa, d'Angles. Constan?a Cuc

tipologia

Donacio de dot esponsalici

regest

Salvio Cuc i la seva esposa Blasa, propietaris del mas Cuc d'Angles fan donacio de 60 lliures en concepte de dot esponsalici a la seva filla Constan?a amb motiu del seu casament amb Miquel Finestres de Santa Coloma de Fa

notari

Pere Vilar, prevere beneficiat d'Angles

testimonis

Bartomeu Gallifa, pages d'Amer i Antoni Mansanell, mestre de cases de Fran?a.

poblacio

mides

Angles 29 x 33 cm

observacions

Veure doc. 522 i 523
Tornar al llistat

administracio