Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 525

data

1521 febrer 16

dataTrasllat

NULL

actuants

Miquel Vendrell de Girona, Jordi Bofill de Barcelona

tipologia

Redempcio de censal mort

regest

Miquel Vendrell de Girona reconeix que Jordi Bofill, mercader de Barcelona, li ha pagat 300 lliures en concepte de redempcio d'un censal mort de 300 sous de pensio que va fundar el seu pare Jaume Bofill

notari

NULL

testimonis

Francesc Soler, mercader i Guillem Feliu, cuireter de Girona

poblacio

mides

Girona 31 x 27 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio