Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 527

data

1522 febrer 5

dataTrasllat

NULL

actuants

Lluis Ferrer de Castellter?ol

tipologia

Establiment d'un mas

regest

Lluis Ferrer, beneficiat de la capella de Sant Jaume de Vallvent de Castellter?ol, estableix un mas, possessio del benefici, per 15 sous anuals de cens.

notari

Benet Joan, notari de Barcelona

testimonis

Andreu Bosch, Joan Ribagassa, tintorer, Benet Joan, notari de Barcelona.

poblacio

mides

Castellter?ol 46 x 30,5 cm

observacions

Document fragmentat. No es pot saber de quin mas es tracta.
Tornar al llistat

administracio