Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 528

data

1522 juny 1

dataTrasllat

NULL

actuants

Lluis de Centelles, Joan Serra Trabassa

tipologia

Establiment d'un mas

regest

Lluis de Centelles, senyor del castell i la baronia de Centelles, estableix a Joan Serra Trabassa, pages de Sant Quirze Safaja, el mas de Vilardell de Sant Quirze pel cens anual de 14 lliures i 8 sous.

notari

Pere Portas, prevere de Santa Coloma de Centelles

testimonis

Pere Planelles, senyor de Castellcir. Joan Bernils, pages de Sant Quirze. Antic Bernils, paraire de Santa Coloma.

poblacio

mides

Sant Quirze Safaja 44,5 x 52,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio