Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 530

data

1523 mar? 6

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Noguers, Francesc Rovira, de Cardona. Pere Rovira de Barcelona

tipologia

Venda de cases

regest

Joan Noguers, prevere, i Francesc Rovira, mercader de Cardona, executors del testament de Joan Volteti, mercader de Cardona venen a Pere Rovira, mercader de Barcelona, una casa ubicada a Barcelona sota el Palau Reial pel

notari

Jaume Palau, canonge del monestir de Sant Vicen? de Cardona.

testimonis

Vicen? Ballera, paraire de llana i Guillem Vilafreda, boter de Cardona

poblacio

mides

Cardona 64 x 62,5 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio